ภาพกิจกรรม

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่3

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่3

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่2

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่2

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่1

สัมนาคอร์สการยิงโฆษณา ครั้งที่1

สัมมนาการยิงโฆษณา อ.เชน

สัมมนาสอนการยิงโฆษณา ร่วมด้วย อ.เชน จตุพล ชมภูนิช

ณ ตลาดนินจาชลบุรี

Road Show ครีมรวงข้าว ณ ตลาดนินจา จ.ชลบุรี

ณ ตลาดนัดจัตุจักร

Road Show ครีมรวงข้าว ณ ตลาดนัดจัตุจักร

ณ ถนนคนเดินพิษณุโลก

Road Show ครีมรวงข้าว ณ ถนนคนเดินพิษณุโลก